Có 2 loại kích thước

153. 67 .127 bàn cơm 80.60.80 giá 13.290.000

127.127.61 bàn cơm 60.68.80 giá 10.690.000

Bình luận về bài viết này

mới đặt mua sản phẩm